Welkom

Welkom op onze website. Kijk rustig rond en mail gerust als je vragen of suggesties hebt. Wij zien uit naar je input.

Debatavonden, workshops en ludieke acties

Hart & Hand voor ouderen

Hart & Hand voor ouderen organiseert een aantal keer per jaar avonden waarbij het bezoeken van de ouderen centraal staat. De commissie wordt gevormd door enthousiaste jongeren uit Werkendam die graag hun steentje bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

SGP-jongeren landelijk

SGP-jongeren Werkendam is onderdeel van de landelijke organisatie van SGP-jongeren. De landelijke organisatie bestaat uit verschillende commissies die zich richten op de diverse politieke thema’s. Daarnaast worden er ook mooie activiteiten georganiseerd waar je natuurlijk van harte welkom bent! Neem bij vragen gerust contact op met ons. 

Bestuur

Lees meer over het nieuwe bestuur