13 april 2018 hebben we een debatavond over onderwijs mogen organiseren. Voor deze avond hebben wij verschillende sprekers uitgenodigd. Zo waren SGP-kamerlid Roelof Bisschop en D66-kamerlid Paul van Meenen aanwezig. De onderwijsminster Van Engelshoven kon door agendadrukte helaas niet aanwezig zijn. Gelukkig werd deze lege plaats opgevuld door Pieter Moens van het VGS.

Inhoudelijk was het en interessante avond. Zo noemde een van de sprekers dat werkdruk door scholen zelf opgepakt moet worden. Roelof Bisschop reageerde hierop “als dat aangepakt wordt, gaan docenten minder parttime werken, zodat ook het lerarentekort aangepakt kan worden”. Dit werd beaamd door Paul van Meenen. Beide kamerleden waren het erover eens dat scholen veel zelf moeten aanpakken.

Een heel aantal leerkrachten en andere belangstellenden waren aanwezig op deze avond. Toen het over het onderwerp werkdruk ging, kwam er veel reactie van de leerkrachten. Een van hen merkte op dat hij het werk met veel plezier doet en de werkdruk daarom niet als een ‘druk’ ervaart. Hier stemde een groot gedeelte van de zaal mee in.

Zo werd op deze avond de discussie gevoerd en werden ervaringen gedeeld. Als bestuur kijken wij met een tevreden gevoel terug op deze avond.