Binnen ons bestuur hebben er in de afgelopen tijd wat wisselingen plaatsgevonden. Zo nam tijdens de debatavond over onderwijs onze voorzitter Arie Rijneveld afscheid. Hij was 4,5 jaar geleden de initiatiefnemer van onze commissie en heeft zich jaren vol enthousiasme ingezet voor de commissie. De voorzittershamer heeft hij doorgegeven aan Leen Paans. Ook hij was al sinds de start van SGP-jongeren Werkendam bestuurslid. Samen met Maarten van der Sluijs, die tevens vicevoorzitter is, hoopt hij het bestuur te gaan leiden.

Door deze bestuurswisselingen ontstond er een vacature voor communicatie. Deze vacature hebben we opgevuld zien worden door Marjolein Verheij. Door deze opvulling is ons bestuur weer compleet en zien we met elkaar uit naar een mooi, nieuw seizoen.