‘Samen bouwen aan een kernachtig Altena’ is de titel van het bestuursakkoord 2019-2022 voor de gemeente Altena. Het akkoord is gevormd door CDA Altena, AltenaLokaal, SGP Altena en Progressief Altena. In de raadsvergadering van 22 januari zijn inmiddels vier van de vijf wethouders beëdigd en daarmee is het college van B&W bijna voltallig. SGP-jongeren Werkendam heeft het akkoord voor je doorgenomen en neemt je mee langs de belangrijkste punten die beschreven zijn voor/over jongeren.

De inleiding van het akkoord spreekt veel ambitie uit en wijst op de belangrijkste punten voor de komende jaren: samen werken aan een duurzaam, sociaal en toekomstbestendig Altena. Specifieke punten voor jongeren gaan onder andere over gezondheid, voorlichting, scholing en OV-verbinding. Hieronder een korte uiteenzetting van deze punten.

  • Speerpunt is het terugdringen en tegengaan van alcohol- en drugsgebruik middels preventie bij de jeugd uit het oogpunt van gezondheid;
  • Voorlichtingsmaatregelen ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd;
  • Het is een uitdaging om aan gericht geschoold personeel te komen. Altena moet ook jongeren voldoende bieden om ze te binden;
  • Inzet om meer leerplekken voor jongeren bij bedrijven te bevorderen en nieuwe initiatieven op dat gebied aanmoedigen;
  • Inzet voor een hoogwaardig OV-netwerk in de regio;
  • De kracht van o.a. de jongerenraad inzetten op specifieke beleidsvelden.

Het zijn mooie punten voor/over jongeren waar in de nieuwe gemeente Altena aan gewerkt gaat worden. In 2022 kunnen we deze uiteenzetting nog eens opzoeken om te kijken welke stappen daadwerkelijk gezet zijn. Het woorden jeugd/jongeren komen overigens 20 keer voor in het hele akkoord van 52 pagina’s.

Wij wensen het college van B&W veel succes en wijsheid toe in de uitvoering van dit akkoord. Voor de wethouders en raadsleden is het belangrijk om te vermelden dat SGP-jongeren Werkendam altijd wil meedenken over de thema’s die jongeren aangaan.

SGP-jongeren Werkendam