ALMKERK – Op 5 maart 2019 sprak voorzitter Leen Paans in tijdens het forum voorafgaand aan de raadsvergadering. De tekst van de inbreng is hieronder te lezen.

Beste raadsleden en andere aanwezigen,

Hartelijk dank voor de kans die ons als SGP-jongeren Werkendam geboden wordt om hier een korte speech te houden. Een speech ter verwelkoming aan uw als raad voor de nieuwe gemeente Altena, maar ook willen we kort stilstaan bij het vijfjarig bestaan van onze lokale afdeling.

De drukte van de verkiezingen liggen al weer een tijdje achter ons. Ondertussen is het bestuursakkoord tot stand gekomen en heeft ook het college van burgemeesters en wethouders haar start kunnen maken. Verheugd en dankbaar mogen we zijn, dat ook de SGP vertegenwoordigt is in het college.

Er is een breed gedragen bestuursakkoord gepresenteerd, met daarin veel ambitie voor de toekomst van onze nieuwe gemeente Altena. Het akkoord heeft de titel ‘Samen bouwen aan een kernachtig Altena’ gekregen. Een slogan waar ook u zich van bewust bent, dat dit veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Van drie aparte gemeenten naar één grote gemeente zorgt voor een verantwoordelijkheid over meer inwoners en een groter gebied. Eén van de belangrijkste woorden die mij de achterliggende periode is bijgebleven, is het woord ‘samen’. Dat bleek ook al uit de campagne waarbij verschillende partijen hieraan veel aandacht schonken. Ik heb nog eens diverse slogans op een rij gezet. CU, ‘oog voor elkaar’, CDA, ‘Altena Kerngezond’, AltenaLokaal, ‘Samen maken wij er werk van’, en de SGP, ‘Betrokken in de kern’. Allemaal slogans waarbij het samenwerken, het samenzijn, de hoge betrokkenheid, centraal stond. Het is wat ons betreft dan ook heel erg belangrijk om het vertrouwen te winnen van de burger, door ze nauw te betrekken bij politiek en ze ook daadwerkelijk in de praktijk op te zoeken. Wij willen u oproepen om de speech van de burgemeester in herinnering te nemen waarbij hij sprak over de verdeling van de tijd als raadslid. Ga de straat op en maak contact met de burger!

Als we verder naar het bestuursakkoord kijken, doet het ons goed, dat er ook aan onze jongeren wordt gedacht. Een aantal punten die ons opvallen zijn het terugdringen en tegengaan van alcohol- en drugsgebruik middels preventie bij de jeugd, maar ook als het gaat om het creëren van werkplekken voor jongeren bij bedrijven, of als ik lees over een hoogwaardig OV-netwerk. Al deze thema’s verdienen echt de nodige aandacht en zorgen ook voor grote uitdagingen voor u als gemeenteraad en college. Als we alleen al denken aan het overmatig alcohol- en drugsgebruik. Een kwestie die zorgt voor hoofdbrekers, want wat is de juiste aanpak? Wij realiseren ons ook dat je niet zomaar de juiste oplossing hebt gevonden, maar het gaat over onze toekomstige generatie, en wat is het dan mooi dat door middel van de jongerenraad hier echt aandacht voor wordt gevraagd. Een mooie stimulans voor jongeren om door middel van de jongerenraad invloed uit te oefenen op de gemeenteraad. We roepen jullie dan ook op om hiervoor open te blijven staan, en samen met elkaar het gesprek aan te gaan over zulk soort thema’s.

Deze maand mogen wij terugkijken op het vijfjarig bestaan van onze lokale afdeling SGP-jongeren Werkendam. Een periode waarin we diverse thema’s onder de aandacht hebben gebracht door middel van verschillende activiteiten. Zomaar een greep uit een aantal thema’s: Zorg, onderwijs, jongeren en politiek, en veiligheid. Activiteiten die steeds weer bezocht worden door een grote groep jongeren. Ook brengen we regelmatig een thema onder de aandacht dat actueel in het nieuws is. Zo hebben we jongeren de kans gegeven om gratis deel te laten nemen aan een reanimatiecursus. 1 juni 2016 maakte we het statement tegen eenzaamheid onder ouderen. We kunnen met trots daarop terugkijken, want daar is echter een mooi initiatief uit ontstaan. De commissie Hart en Hand voor ouderen werd opgericht. Deze commissie die bestaat uit vier enthousiaste jongeren, organiseert driemaal per jaar een avond in Goezate en d’Altenaer in Werkendam. Hun doel is om ouderen in hun soms eenzame bestaan, veel gezelligheid te bieden. Een prachtig initiatief waarbij onze ouderen in het zonnetje worden gezet. Zo’n 40 á 50 jongeren staan elke keer weer klaar om deel te nemen aan de activiteiten. Wat een betrokkenheid! Eenzaamheid is dan ook een belangrijke kwestie in deze tijd, en door middel van deze activiteiten kunnen we mooi een steentje bijdragen aan het terugdringen van die eenzaamheid. Tegelijkertijd is het wat ons betreft ook goed voor de jongeren om maatschappelijk bezig te zijn. Het zou mooi zijn als er in heel gemeente Altena nog meer van zulk soort acties van de grond komen en ondersteunt worden met een kleine financiële bijdrage!

Als lokale afdeling kijken we ook vooruit en staan er mooie uitdagingen in het vooruitzicht. Ons doel is en blijft namelijk dat we jongeren meer en meer willen betrekken bij de politiek. En ook omdat jullie als gemeenteraad duidelijk uitspreken dat de gemeente heel graag wil samenwerken met iedereen, lijkt het ons goed om elkaars krachten te bundelen. Maar tot onze grote verbazing moeten we concluderen dat er tot nog toe weinig sprake is van andere politieke jongerenorganisaties in onze gemeente, of zijn ze ons nog niet bekend? Waar blijven ze? Worden zij door jullie als partijen gestimuleerd om ook actief te worden? Wij verwelkomen graag nieuwe jongerenorganisaties in onze gemeente, om met elkaar veel jongeren te activeren voor de toekomst van onze samenleving.

Over 15 dagen staan de Provinciale Statenverkiezingen op de agenda. Opnieuw moeten wij in korte tijd naar de stembus, maar niet onbelangrijk, want de Eerste Kamer zal vervolgens gekozen worden. Wij wensen iedereen die, hoe dan ook betrokken is bij de campagne, heel veel succes met het binnenhalen van alle stemmen!

Tot slot willen wij jullie heel veel wijsheid en bovenal Gods zegen toewensen voor de komende jaren in het vervullen van jullie ambt als gemeenteraadslid, burgemeester of wethouder. Op naar een kernachtig Altena waarin iedereen trots mag zijn op zijn/haar gemeente!

Een mooie stimulans voor jongeren om door middel van de jongerenraad invloed uit te oefenen op de gemeenteraad.

5 jaar SGP-jongeren Werkendam

Dit bericht is onderdeel van een serie berichten over het 5 jarig bestaan van SGP-jongeren Werkendam. In het voorjaar van 2014 zijn vijf enthousiaste jongeren gestart met de lokale afdeling van SGP-jongeren. We zijn dankbaar voor de afgelopen 5 jaar en kijken uit naar de komende jaren. Wij bedanken iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijdragen aan de opbouw van SGP-jongeren Werkendam en hopen jullie nog vaak te ontmoeten.