Namens de SGP Werkendam van harte proficiat bij deze mijlpaal! Met verwondering hebben we gezien hoe een groep enthousiaste jongeren vanaf 2014 (na een aantal maanden voorbereiding) in korte tijd een SGPj-afdeling in Werkendam opbouwde, en elk jaar weer verschillende mooie acties organiseerde. Steeds rondom de boodschap van de Bijbel voor nu en voor alle mensen. Toen ik zelf de eerste vergaderingen zelf ook nog meedacht in de kantine aan het Steurgat, had ik dit succes eerlijk gezegd niet durven hopen.

Waardering dus voor het werk van de bestuursleden, maar vooral ook mooi dat steeds een heel grote groep jongeren erbij betrokken is, bijvoorbeeld bij het project ‘Hart en hand voor ouderen’.

We hopen dat jullie in afhankelijkheid van Gods zegen zo door mogen gaan. De Bijbelse boodschap voor de politiek is het waard om ons ervoor in te zetten dat iedereen daarvan hoort.

Jaco van den Brink

Voorzitter SGP Werkendam

5 jaar SGP-jongeren Werkendam
Dit bericht is onderdeel van een serie berichten over het 5 jarig bestaan van SGP-jongeren Werkendam. In het voorjaar van 2014 zijn vijf enthousiaste jongeren gestart met de lokale afdeling van SGP-jongeren. We zijn dankbaar voor de afgelopen 5 jaar en kijken uit naar de komende jaren. Wij bedanken iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijdragen aan de opbouw van SGP-jongeren Werkendam en hopen jullie nog vaak te ontmoeten.