Tijdens de middelbare schooltijd heeft de politiek mijn aandacht getrokken en net na het examen vwo ben ik landelijk actief geworden voor de SGP-jongeren. Dat was in het jaar 2013. Het was ook de tijd dat ik wat betrokken raakte bij de SGP-afdeling in Werkendam. Actief voor de PR-commissie en het bijwonen van een aantal fractievergaderingen. In die tijd heb ik me erg verbaasd over het feit dat SGP-jongeren Werkendam niet bestond.

In de zoektocht naar mensen die wilden meedenken over een nieuwe commissie, ontmoetten Marienke van Lankeren, Bart de Heer, Leen Paans, Maarten van der Sluijs en ik elkaar. We kenden elkaar maar half of zelfs helemaal niet. Maar we zijn bij elkaar gaan zitten en gaan bouwen aan de commissie SGP-jongeren Werkendam. Met als missie: jongeren betrekken bij christelijke politiek.

Het eerste jaar hebben we twee activiteiten gedaan. De eerste was bedoeld om onze oprichting bekend te maken. We hebben de burgemeester welkom geheten in de gemeente Werkendam door haar een boek over 75 jaar SGP-jongeren aan te bieden. En daarna hebben we toegewerkt naar een eerste jongerenavond in het najaar. Vooraf hadden we de verwachting uitgesproken: 30 bezoekers zou toch wel heel leuk zijn.

Kees van der Staaij was enthousiast om te komen spreken over veiligheid in het Midden-Oosten. En ook oud-generaal van de NAVO Arie Vermeij had zijn medewerking toegezegd. We voelden het enthousiasme toenemen naarmate de avond dichterbij kwam. En uiteindelijk kwamen er maar liefst 120 (!) mensen op de eerste SGP-jongerenavond in Werkendam. Een geweldige start!

Vooraf hadden we de verwachting uitgesproken: 30 bezoekers zou toch wel heel leuk zijn.

Arie Rijneveld, oud-voorzitter SGP-jongeren Werkendam

Nu zijn we vijf jaar verder. SGP-jongeren Werkendam loopt goed en ook met een nieuw bestuur zal dat zo doorgaan. Mooie avonden, laagdrempelige activiteiten en natuurlijk ook het uithangbord Hart & Hand voor Ouderen. Ik wens de commissie voor de komende jaren Gods zegen toe. En ik hoop dat de komende vijf jaar net zo succesvol zullen zijn.

Arie Rijneveld
Oud-voorzitter SGP-jongeren Werkendam
Landelijk voorzitter SGP-jongeren

5 jaar SGP-jongeren Werkendam
Dit bericht is onderdeel van een serie berichten over het 5 jarig bestaan van SGP-jongeren Werkendam. In het voorjaar van 2014 zijn vijf enthousiaste jongeren gestart met de lokale afdeling van SGP-jongeren. We zijn dankbaar voor de afgelopen 5 jaar en kijken uit naar de komende jaren. Wij bedanken iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijdragen aan de opbouw van SGP-jongeren Werkendam en hopen jullie nog vaak te ontmoeten.