We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin vanzelfsprekendheid en vrijblijvendheid naar de achtergrond verdwijnen. Een tijd waarin alles anders is en we tal van zekerheden hebben ingeruild voor vele onzekerheden.Vroeg je twee maanden geleden aan iemand: ‘Hoe gaat het met je?’ dan was het antwoord in veel gevallen: ‘druk’. Als je dezelfde vraag nu weer aan mensen om je heen stelt, is de kans groot dat je ook hele andere antwoorden te horen krijgt. ‘Het is stil’, ‘alles is nu anders’, ‘ik mis alle ‘normale’ dingen’. De stilte die aanwezig is in de tijd waarin we nu leven heeft ons veel te zeggen.

Ook als lokale commissie van SGP-jongeren worden we voor nieuwe uitdagingen geplaatst. De activiteiten die we gepland hebben, moeten in verband met de maatregelen van de overheid op een andere manier worden ingevuld. Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere aandacht. Onze aandacht is verschoven naar de kwetsbaren in onze samenleving; de eenzamen en de ouderen. Bij de acties die we hiervoor hebben uitgedacht, hebben we de jongeren binnen onze gemeente hard nodig!

Een aantal weken geleden zetten we het personeel en de ouderen in Goezate in het zonnetje. Ook zijn er diverse acties opgestart om juist in deze ‘stille’ tijd te laten zien hoe waardevol het is, om er samen voor elkaar te mogen zijn. Zo hebben we een bel-actie opgezet om een gezellig praatje te maken met eenzame ouderen en zamelen we kaarten in met bemoedigende woorden om binnen onze gemeente te verspreiden.

In de komende tijd zal het binnen onze commissie stil zijn. Maar dat betekent niet dat wij stil zitten, zeker niet! Wij geloven erin dat juist een ‘klein gebaar’ van grote waarde kan zijn. ‘Een zwaai van ver, een lief gebaar; het zijn de kleine dingen, maar groot van waarde voor elkaar!’ Vanuit deze overtuiging willen we de komende tijd gebruiken, om er als inwoners van de gemeente voor elkaar te zijn.

De stilte spreekt. Neem jij de tijd om hierbij stil te staan? Ik zou je willen aanmoedigen om de komende tijd te gebruiken om stil te staan bij alles waarmee je jouw leven vult. Gebruik de komende weken om je hierop te bezinnen. Gebruik
je tijd voor wat écht waarde heeft. En bedenk daarbij dat alles wat je doet, elke beslissing die je maakt gebeurt in de tijd die je van God gekregen hebt.

Als commissie willen we in het bijzonder hen sterkte toewensen die op wat voor wijze dan ook getroffen zijn door het coronavirus. Het is onze wens dat onderstaande wetenschap en troostvolle belijdenis kracht mag geven:

‘Al ga ik nu door zware tijden,

God is mijn Sterkte in het lijden.

Hij is de Rots waarop ik leun,

Bij Hem vind ik mijn kracht en steun’

Namens
SGP-J Werkendam,

Annemarie
Koelewijn