Dag allemaal,
We leven in een hele bijzondere tijd waarin vrijblijvendheid en vanzelfsprekendheid helemaal verdwijnen. Een tijd waarin we ineens te maken hebben met onzekerheden en waarin alles anders is. Het gaat iedereen aan en het raakt iedereen op een verschillende manier. Allemaal worden we er dagelijks mee geconfronteerd, op welke wijze dan ook.

Als commissie willen we in het bijzonder hen sterkte toewensen die op wat voor wijze dan ook getroffen zijn door het coronavirus.

Ook wij als commissie SGP-jongeren Werkendam worden voor uitdagingen geplaatst. De activiteiten konden door de huidige omstandigheden niet plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat wij als commissie stil hebben gezeten. Wij zijn als commissie voorzichtig bezig geweest met de voorbereiding voor een barbecue, waarbij we hopelijk – wanneer de maatregelen het toelaten – zoveel mogelijk jongeren kunnen ontvangen, waarbij we stilstaan bij een relevant thema met sprekers over dit thema. Deze staat gepland op DV 10 september. Meer informatie volgt nog.

Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere aandacht waarbij onze aandacht is verschoven naar de kwetsbaren in onze samenleving; de eenzamen en de ouderen. De commissie Hart en hand voor ouderen die voortvloeit uit SGP-J Werkendam, heeft weer na lange tijd een fysieke activiteit kunnen doen binnen Goezate. Wat was het fijn dat we de ouderen weer écht konden ontmoeten!
Pas heeft Hart en Hand voor Ouderen opnieuw met de ouderen kunnen wandelen om ze in het zonnetje te zetten.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten door onze social-media accounts te volgen van SGP-jongeren Werkendam en Hart en hand voor ouderen.
Op Instagram: @sgpjwerkendam
Facebook: SGP-jongeren Werkendam
Op Instagram: @Hartenhandvoorouderen