“Mijn inzet is om meer en meer jongeren en ouderen met elkaar te verbinden.”
Ouderen verdienen extra aandacht, dat was mijn drijfveer om te starten met de commissie Hart en Hand voor ouderen. Een commissie met als doel om ouderen in hun soms eenzame bestaan veel gezelligheid te bieden. Met veel passie wil ik samen met mijn andere commissieleden de komende jaren veel activiteiten organiseren. Hierbij is mijn inzet om meer en meer jongeren en ouderen met elkaar te verbinden. In deze tijd realiseer ik mij dat het belangrijk is dat jongeren meer betekenen voor hun naasten in deze samenleving. Door middel van onze activiteiten kunnen jongeren van ouderen leren en andersom, een mooie combinatie toch? Mijn wens is dat we met elkaar een hart en hand mogen hebben voor alle ouderen in onze samenleving! Ben jij ook enthousiast geworden, kom dan ook eens een kijkje nemen tijdens onze activiteiten!
Een hart en hand van Leen Paans

“Wanneer je de ouderen ziet lachen en genieten, dan bedenk ik me weer dat dat het is waar ik het voor doe.”
Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik verschillende stages gelopen, waaronder in de ouderenzorg. Het organiseren van activiteiten voor ouderen leek mij een mooie uitdaging om eens op een andere manier iets voor onze ouderen te kunnen betekenen. Na het organiseren van een aantal activiteiten, sinds eind 2018, kan ik zeggen dat mijn enthousiasme alleen nog maar meer is geworden. Ik had wel verwacht dat ik het leuk zou vinden, maar niet dat ik er ook zoveel voldoening uit zou halen. De combinatie jong en oud blijkt steeds opnieuw weer erg waardevol. De inzet en bereidbaarheid van jongeren wordt dan ook steeds opnieuw weer enorm gewaardeerd. Wanneer je tijdens een activiteit eens om je heen kijkt, en de ouderen ziet lachen en genieten, dan bedenk ik me weer dat dat het is waar ik het voor doe.
Jantine van Berchum, 21 jaar

‘De dankbaarheid, de leuke verhalen, een simpele glimlach of een handdruk van een oudere, dat is waarvoor ik het doe!’

Momenteel volg ik de opleiding tot onderwijsassistent. Het is fantastisch om met enthousiaste, onbezorgde kinderen te mogen werken en ze zo te begeleiden in hun ontwikkeling. Als bijbaantje werk ik in de ouderenzorg bij dementerende ouderen. De dankbaarheid die je van de ouderen krijgt is ongelooflijk en onvergetelijk. Elke keer als er een avond van Hart en Hand voor ouderen was georganiseerd ging ik hier ook met veel plezier heen. Sinds 2019 zit ik in de commissie van Hart en Hand voor ouderen en mag ik hele leuke activiteiten organiseren samen met een heel enthousiast team! Samen met alle jongeren die meewerken aan de activiteiten en de commissie hoop ik hiermee een glimlach te bezorgen op het gezicht van de ouderen. De dankbaarheid, de leuke verhalen, een simpele glimlach of een handdruk van een oudere, dat is waarvoor ik het doe!

Anieke Dalm, .. jaar, Werkendam

‘Ik vind het mooi om als christen klaar te staan voor je naasten, en dan met name de ouderen in de omgeving.’

Ik ben Jacoline Dalm, geboren en getogen in Werkendam. Ik werk in de gehandicaptenzorg met ernstig meervoudig gehandicapten en dat doe ik met heel veel plezier. Hiervoor heb ik 2 jaar in de ouderenzorg gewerkt, vond dit ook erg leuk en heb nog steeds een warm hart voor ouderen. Ik zit nu ongeveer 2 jaar in de commissie Hart en Hand voor Ouderen. Ik vind het mooi om als christen klaar te staan voor je naasten en dan met name de ouderen in de omgeving. Er is zoveel eenzaamheid in Nederland en is het mooi om daar maar een heel klein stukje aan bij te dragen om zo de ouderen een glimlach op hun gezicht te bezorgen. Ik hoop de komende jaren nog veel avonden te organiseren met veel jongeren en de ouderen blij te maken met onze komst.

Jacoline Dalm, 19 jaar

“Het is heel fijn om de ouderen, die vaak eenzaam zijn, wat gezelligheid te bieden. En je krijgt er zoveel waardering voor terug!”

Mijn naam is Anne Grauss, en ik ben 18 jaar. Op dit moment zit ik in het eerste jaar van de Pabo. Ik zit sinds kort met veel plezier bij de commissie van Hart en Hand voor ouderen. Ik vind het heel leuk om de avonden te organiseren. En dat werk is niet voor niks als je op de avonden zelf ziet hoe de ouderen genieten. Ouderen hebben al een heel leven achter zich en verdienen het om extra aandacht te krijgen. Het contact tussen jongeren is heel waardevol; en zeker niet saai. Ouderen zitten vaak vol verhalen en zijn altijd bereid tot een praatje.

Anne Grauss, .. jaar

“Als ik na een activiteit thuis kom, denk ik met voldoening terug en kijk ik uit naar een volgende activiteit om de ouderen een gezellige avond te bezorgen”

In het dagelijkse leven studeer ik verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ik heb dan ook verschillende stages gelopen in de ouderenzorg en de thuiszorg. Sinds 2019 zit ik in de commissie van Hart en Hand voor ouderen. Ik zie een uitdaging om activiteiten te organiseren om zo iets voor de ouderen maar ook voor de maatschappij te kunnen betekenen. De komende tijd hoop ik door de activiteiten die we organiseren veel ouderen blij te maken, maar ook jongeren enthousiast te maken om er te zijn voor de ouderen in de samenleving. Als ik na een activiteit thuis kom, denk ik met voldoening terug en kijk ik uit naar een volgende activiteit om de ouderen een gezellige avond te bezorgen.

Rhodé Sterkenburg, 19 jaar, Werkendam

“De mooiste momenten zijn de blijken van waardering; een glimlach of een rimpelige handdruk.”
In het dagelijkse leven werk ik in het (speciaal)basisonderwijs. Het is mooi om met levendige, enthousiaste, unieke kinderen te werken. Met mijn inzet voor Hart en Hand voor ouderen wil ik er juist graag zijn voor een andere doelgroep; ouderen. Ik hoop daarmee te bereiken dat er veel ouderen zijn die zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Al zijn ze niet de jongsten meer, toch zijn veel ouderen nog energiek en enthousiast én waarderen ze de kleinste dingetjes in het leven.

Joanne Verheij, 21 jaar, Werkendam