Over de commissie

Commissie Hart & Hand voor ouderen is opgestart na een geslaagde ludieke actie die we hielden in het voorjaar van 2016 waarbij we met meer dan 50 jongeren de ouderen in Goezate bezochten. De commissie organiseert een aantal keer per jaar avonden waarbij het bezoeken van de ouderen centraal staat. De commissie wordt gevormd door enthousiaste jongeren uit Werkendam die graag hun steentje bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. U/jij bent altijd hartelijk welkom om deze avonden bij te wonen zodat we met zoveel mogelijk mensen gezellige activiteiten kunnen doen met de ouderen.

Activiteiten van de commissie zijn te vinden in de agenda van deze website.

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende personen: Leen Paans, Joanne Vink, Jacoline Dalm en Jantine van Berchum.

De commissie is te benaderen via hartenhandvoorouderen@outlook.com  

 

 

 

Je bent hartelijk welkom op onze activiteiten! Als je vragen hebt kun je ons altijd benaderen via de mail. Tip: je kunt ook deelnemen aan onze activiteiten voor je Maatschappelijke Stage. 

Commissie Hart en Hand voor ouderen