SGP-jongeren Werkendam is een lokale commissie van de landelijke SGP-jongeren. Het bestuur bestaat uit vijf personen en met elkaar zetten wij ons al ruim vier jaar in om jongeren te betrekken bij christelijke politiek.

Politiek gaat over ons allemaal, jong en oud. Juist daarom is het zo belangrijk dat wij op de hoogte zijn van wat er speelt. Om dit meer onder de aandacht te brengen organiseren wij debatavonden, workshops, ludieke acties en geven wij statements af.

Jongeren betrekken bij christelijke politiek, dat is onze missie.

In de afgelopen jaren zijn er al veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. Zo begonnen wij in december 2014 met een debatavond over internationale veiligheid. Deze avond werd druk bezocht, dat gaf ons moed om verder te gaan. En zo hebben wij nog meer debatavonden georganiseerd over onder andere; euthanasie, asielbeleid, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs.

Een ander initiatief van ons is ‘Hart & Hand voor ouderen’. Met een groep van 50 jongeren hebben wij op 1 juni 2016 zorgcentrum Goezate bezocht, om daar de (eenzame) ouderen te ontmoeten. De ouderen en jongeren waren erg enthousiast en daarom hebben wij dit voortgezet. Commissie Hart & Hand voor ouderen is opgericht en een aantal keer per jaar bezoeken wij met een groep jongeren, ouderen in Werkendam.

Op onze website vind je nog meer informatie over wat wij allemaal doen. Ook kun je ons volgen op Facebook, Twitter en Instagram.