Bestuur

Als bestuur van de lokale afdeling SGP-jongeren Werkendam zetten wij ons in om christelijke politiek met de jongeren te verbinden. Lees hieronder meer over onze motivatie en interesses. Wil jij ook actief worden voor SGP-jongeren? Mail gerust naar werkendam@sgpj.nl

Leen Paans

Voorzitter

Politiek is wat mij interesseert. Vandaar dat ik er in 2014 voor koos deel te gaan nemen aan de opstartende SGP-jongeren afdeling in Werkendam. Mijn ambitie is en blijft dat jongeren meer interesse krijgen in de politiek. Want ook jongeren kunnen hun stem laten spreken, door maatschappelijke thema’s ter discussie te stellen. In 2014 startte ik als bestuurslid activiteiten en tegenwoordig ben ik actief als voorzitter. Ik zie het als mijn taak om het christelijke geluid in onze samenleving te laten horen door diverse activiteiten te organiseren. Het is dan ook mijn drijfveer om de komende jaren hiermee door te gaan en de jongeren enthousiast te maken voor de diversiteit van politiek. Samen kunnen we ons inzetten voor een samenleving waarin de christelijke stem niet verloren mag gaan!

Leendert-Jan Paans

Secretaris

Ik ben Leendert-Jan Paans en sinds begin 2019 ben ik secretaris van de SGP-jongeren Werkendam. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in politiek en daarom vind ik het erg mooi om me actief in te zetten voor SGP-jongeren Werkendam en mijn interesses om te zetten in daden. In het dagelijks leven studeer ik Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wat ook veel met politiek te maken heeft. Ik vind het belangrijk om een positief-christelijk geluid van ons te laten horen, andere jongeren enthousiast maken voor politiek om op die manier iets bij te dragen aan onze maatschappij! Daarom wil ik me als secretaris inzetten voor onze prachtige commissie en jongeren betrokken laten raken bij actuele thema’s.

Annemarie Koelewijn

Penningmeester

Mijn naam is Annemarie Koelewijn. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Van Ree Accountants als Assistent Accountant. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ben ik betrokken geraakt bij SGP-J Werkendam middels een tijdelijke commissie die was opgericht in verband met het organiseren van een verkiezingsdebat. Gezamenlijk werken in een commissie, waarin iedereen op zijn of haar wijze een bijdrage levert vond ik fantastisch. Zodoende mijn enthousiasme om vanaf februari 2019 als penningsmeester van de Commissie SGP-J Werkendam actief te worden. Ik vind het belangrijk om als jongere politiek betrokken te zijn. Daarom draag ik er ook graag een steentje aan bij om politieke betrokkenheid –met name ook onder jongeren- te stimuleren. Verder zie ik het als een opdracht om onze christelijke normen en waarden uit te dragen en deze ook in te kunnen brengen in een politiek debat. Gods Woord is de basis van ons politiek handelen. Dat willen wij ook in de plaatselijke politiek uitstralen! Ik hoop jullie te ontmoeten op onze activiteiten.

Gerard Vink

Bestuurslid activiteiten

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in politiek en toen er een vacature vrijkwam voor het bestuur van de SGP-jongeren heb ik gelijk toegehapt. Ik ben bestuurslid activiteiten. Het is mijn doel om door middel van het organiseren van activiteiten jongeren te interesseren voor de christelijke politiek. Ik vind de christelijke politiek belangrijk, omdat we daarmee een ander geluid aan de samenleving kunnen laten horen. Een van de  politieke punten van de SGP-jongeren die ik het belangrijkste vind is het zorgen voor een goed openbaar vervoer, zodat jongeren die studeren normaal vervoer hebben van en naar hun studielocatie. Mijn doel is om nog een reeks mooie avonden te mogen organiseren om het christelijke geluid te laten horen!

Jan-Bart Verheij

Algemeen bestuurslid

Ik ben Jan-Bart Verheij en ik zit sinds begin 2019 in het bestuur van de SGP-jongeren Werkendam. Ik zit in het bestuur omdat ik christelijke politiek erg belangrijk vind. Ik interesseer me in de politiek. Iets wat de meeste jongeren niet meer doen, maar wat toch erg belangrijk is. En niet alleen in de Eerst- en Tweede Kamer, maar ook plaatselijk. Behoud van zondagsrust is een voorbeeld waar de plaatselijke, christelijke politiek een grote rol heeft. Dat is een belangrijk standpunt. Ook de SGP jongeren heeft daarin een belangrijke rol. Wij willen jongeren bij de christelijk, bijbelgetrouwe politiek houden. Maar ook zetten wij ons in met Hart en Hand voor Ouderen. Wij bezoeken daarbij ouderen en eenzame in ons dorp.  Eén van de dingen die ik wil bereiken is dat jongeren zich meer voor de politiek gaan inzetten. Dat ook jongeren zich gaan interesseren in politiek. Het lijkt me erg leuk om jullie te ontmoeten op de avonden van Hart en Hand voor Ouderen, maar ook op de interessante thema-avonden, die we regelmatig organiseren!

Geralynn Versluis

Bestuurslid communicatie

Allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Geralynn Versluis. Politiek en alles wat daarmee samenhangt gaat ons allemaal aan. En dan hebben we het niet alleen over de Tweede Kamerdebatten, gemeenteraadsvergaderingen, maar juist over christelijke politiek in daden vanuit een jongerenorganisatie. ‘’Betrokken tot in de kern’’, dat is ons doel en onze visie. Dat kan een debatavond zijn of een avond waarbij we activiteiten ondernemen met de ouderen e.d. Juist ook het uitdragen van christelijke politiek, daar wil ik me voor inzetten! Niet alleen voor ouderen, maar juist voor jongeren is politiek ontzettend belangrijk. Mede daarom ben ik actief geworden voor SGP-jongeren. Een christelijk geluid laten horen in de samenleving, daar doe ik het voor. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen als bestuur doen. Daar hebben wij ook jongeren voor nodig die hun steentje bij willen dragen aan onze activiteiten. Door middel van allerlei communicatiekanalen hoop ik zo alle jongeren/ouderen te informeren en uit te nodigen voor onze activiteiten. Zie ik u/jou ook in de toekomst bij onze activiteiten?