Bestuur

Als bestuur van de lokale afdeling SGP-jongeren Werkendam zetten wij ons in om christelijke politiek met de jongeren te verbinden. Lees hieronder meer over onze motivatie en interesses. Wil jij ook actief worden voor SGP-jongeren? Mail gerust naar werkendam@sgpj.nl

Leendert-Jan Paans

Voorzitter

Ik ben Leendert-Jan Paans en sinds begin 2019 ben ik secretaris van de SGP-jongeren Werkendam. Sinds begin 2021 ben ik voorzitter van onze commissie. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in politiek en daarom vind ik het erg mooi om me actief in te zetten voor SGP-jongeren Werkendam en mijn interesses om te zetten in daden. In het dagelijks leven studeer ik Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wat ook veel met politiek te maken heeft. Ik vind het belangrijk om een positief-christelijk geluid van ons te laten horen, andere jongeren enthousiast maken voor politiek om op die manier iets bij te dragen aan onze maatschappij! Daarom wil ik me als secretaris inzetten voor onze prachtige commissie en jongeren betrokken laten raken bij actuele thema’s.

Jan-Bart Verheij

Bestuurslid activiteiten

Ik ben Jan-Bart Verheij en ik zit sinds begin 2019 in het bestuur van de SGP-jongeren Werkendam. Ik zit in het bestuur omdat ik christelijke politiek erg belangrijk vind. Ik interesseer me in de politiek. Iets wat de meeste jongeren niet meer doen, maar wat toch erg belangrijk is. En niet alleen in de Eerst- en Tweede Kamer, maar ook plaatselijk. Behoud van zondagsrust is een voorbeeld waar de plaatselijke, christelijke politiek een grote rol heeft. Dat is een belangrijk standpunt. Ook de SGP jongeren heeft daarin een belangrijke rol. Wij willen jongeren bij de christelijk, bijbelgetrouwe politiek houden. Maar ook zetten wij ons in met Hart en Hand voor Ouderen. Wij bezoeken daarbij ouderen en eenzame in ons dorp.  Eén van de dingen die ik wil bereiken is dat jongeren zich meer voor de politiek gaan inzetten. Dat ook jongeren zich gaan interesseren in politiek. Het lijkt me erg leuk om jullie te ontmoeten op de avonden van Hart en Hand voor Ouderen, maar ook op de interessante thema-avonden, die we regelmatig organiseren!

Geralynn Versluis

Bestuurslid communicatie

Allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Geralynn Versluis. Politiek en alles wat daarmee samenhangt gaat ons allemaal aan. En dan hebben we het niet alleen over de Tweede Kamerdebatten, gemeenteraadsvergaderingen, maar juist over christelijke politiek in daden vanuit een jongerenorganisatie. ‘’Betrokken tot in de kern’’, dat is ons doel en onze visie. Dat kan een debatavond zijn of een avond waarbij we activiteiten ondernemen met de ouderen e.d. Juist ook het uitdragen van christelijke politiek, daar wil ik me voor inzetten! Niet alleen voor ouderen, maar juist voor jongeren is politiek ontzettend belangrijk. Mede daarom ben ik actief geworden voor SGP-jongeren. Een christelijk geluid laten horen in de samenleving, daar doe ik het voor. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen als bestuur doen. Daar hebben wij ook jongeren voor nodig die hun steentje bij willen dragen aan onze activiteiten. Door middel van allerlei communicatiekanalen hoop ik zo alle jongeren/ouderen te informeren en uit te nodigen voor onze activiteiten. Zie ik u/jou ook in de toekomst bij onze activiteiten?

Bart van Dijk

Penningmeester

Mijn naam is Bart van Dijk en sinds september 2020 ben ik penningmeester bij SGP Jongeren Werkendam. Politiek heeft niet mijn directe interesse, maar ik ben van mening dat het wel erg belangrijk is dat de SGP (jongeren) ondersteund wordt en blijft bestaan. Het lijkt me leuk om me in te zetten voor de SGP Jongeren, en met het bestuur een bijdrage te leveren aan de SGP in het geheel. In het dagelijkse leven studeer ik Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het lijkt me erg leuk om jongeren wat meer geïnteresseerd te maken voor de politiek en om gezellige en mooie avonden te organiseren.